Ισολογισμοί

Ανακοινώσεις Ισολογισμών

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Ισολογισμός 2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020-2021

Ισολογισμός 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019-2020​

Ισολογισμός 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018-2019

Scroll to Top