ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΑΚ 86

Δραστηριότητα

Βασική δραστηριότητα της εταιρίας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.», αποτελεί η εκκόκκιση συσπόρου βάμβακος καθώς και η παραγωγή και εμπορία του εκκοκκισμένου βάμβακος και του βαμβακόσπορου.

Εκκοκκισμένο
Βαμβάκι
Ποιοτικός
Βαμβακόσπορος
cotton3
Δίκτυο Πωλήσεων

Το δίκτυο των πελατών μας εκτείνεται σε όλo τον κόσμο και παραμένουμε πάντα ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες.

Οι Αξίες Μας

Τα “ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.” ιδρύθηκαν το 1986 ενώ η επιχείρηση λειτουργούσε ήδη με άλλη μορφή από το 1958. Περισσότερο από το 60% της ποσότητας του σύσπορου βαμβακιού που συγκεντρώνει προέρχεται από την περιοχή του κάμπου των Σερρών, ενώ το εκκοκκισμένο βαμβάκι που παράγει το διαθέτει σε μεγάλους οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Διασφάλιση της παραγωγής όσο το δυνατόν ποιοτικότερου εκκοκκισμένου Ελληνικού Βαμβακιού.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Πορευόμαστε πάντα με σεβασμό απέναντι στον παραγωγό παρέχοντας του κάθε δυνατή βοήθεια.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στοχεύουμε στη σταθερή ανάπτυξη μας και την τεχνολογική εξέλιξη των εγκαταστάσεων μας.

Σταθερή Εξέλιξη
για ενα καλύτερο μέλλον

Η επιχείρηση μας εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς ώστε να εξασφαλίζει την παραγωγή Ποιοτικού Εκκοκκισμένου Βαμβακιού.

Scroll to Top